Laboratuvar

     Kliniğimizde, hasta sahiplerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda yaptığımız klinik muayeneleri, aşağıda saydığımız tıbbi analiz ve tanı yöntemleri ile birleştirerek en doğru teşhise ulaşmaktayız.

 • KANDA HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ANALİZLER
 • MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER, KÜLTÜR VE ANTİBİOGRAM
 • SEROLOJİK ANALİZLER
  FİP, FELV, FİV, CDV, CPV
  LEİSHMANİA, EHRLİCHİA, DİROFİLARİA
 • DIŞKI TAHLİLİ
 • İDRAR TAHLİLİ
 • DERİ KAZINTISI ANALİZİ
 • PATOLOJİ - SİTOLOJİ
 • HORMON - KAN İLAÇ DÜZEYİ - UROLITH ANALİZİ
 • KUDUZ AŞI TİTRESİ